ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย
ถนน  ชมน้อย-ห้วยผักกูด ตำบลชมเจริญ  อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
เบอร์โทรศัพท์   0-4287-0295
อีเมลล์ :huayalai@loei1.go.th
มือถือ .0973199369 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
Comments